Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre vydraženie dresov HK DUKLA

Objednávka

 • Tovar bude vydražený na našej webovej stránke www.hkdukla.sk, informácie ohľadom dražby poskytneme na tel. č. 0911 221 258

Platba

Možnosti platby za vydražený tovar

 • Zasielanie tovaru na dobierku 

k cene za vydražený tovar, bude pripočítané poštovné v cene 3,90 EUR– v SR.

k cene za vydražený tovar, bude pripočítané poštovné v cene 8,00 EUR– v ČR

Pre zásielky do ostatných krajín bude pripočítané poštovné v zmysle

platného cenníka Slovenskej pošty a.s.

 • Prevzatie tovaru na pokladni HK Dukla Trenčín
 • Predávajúci sa zaväzuje:
  • dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bol vydražený, pri odoslaní na dobierku adekvátne zabaliť tovar, odoslať tovar v dohodnutej cene
  • vystaviť doklad o zaplatení
 • Kupujúci sa zaväzuje:
  • prevziať objednaný tovar
  • zaplatiť za tovar vydraženú cenu.

Odstúpenie od vydraženého tovaru

 • Ak si výherca draženého tovaru neprevezme tovar alebo nebude kontaktovať klub do 48 hodín, klub ma právo ho ponúknuť ďalšiemu dražiteľovi v poradí

Reklamácie

 • HK DUKLA Trenčín a.s.  zodpovedá v rámci zodpovednosti za chyby predanej veci.
 • Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený kupujúcim. K účinnému uplatneniu práva zo zodpovednosti za chyby je nutné, aby kupujúci písomne oznámil chyby, ktoré tovar má resp. uviedol, ako sa chyby prejavujú a uplatnil právo, ktoré požaduje, v súlade s Občianskym zákonníkom (napr. na opravu veci, výmenu veci).

Škody vzniknuté počas dopravy

 • HK DUKLA Trenčín. zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy ku kupujúcemu.
 • Ak sa však tovar poškodí, alebo je odcudzený počas dopravy od Vás k nám v prípade rôznej reklamácie tovaru, je zodpovednosť na strane kupujúceho.

Záruka

 • Na nami zasielaný tovar poskytujeme 24-mesačnú záruku na výrobné chyby. V tomto prípade slúži doklad o zaplatení zároveň ako doklad o záručnej lehote.
 • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar na pošte.

Upozornenie!

Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácií poškodeného tovaru.

Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s.
Považská 34, 911 01 Trenčín
IČO: 36 324 051
tel. kontakt: 0911 221 258

mail: sekretariat@hkdukla.sk